ikona strzałki ikona serca ikona serca

TechyCub Regulamin

TECHYCUB TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. TechyCub zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Korzystanie z jakiegokolwiek Oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie wiąże się z nieodłącznymi zagrożeniami TechyCub niniejszym przestrzega, aby przed pobraniem jakiegokolwiek Oprogramowania upewnić się, że całkowicie rozumiesz wszystkie zagrożenia (w tym między innymi potencjalną infekcję systemu wirusami komputerowymi i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu używanego w związku z jakimkolwiek Oprogramowaniem.

ikona strzałki

ikona strzałki ZDJĘCIA

Wszystkie loga, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy TechyCub lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub dystrybucja jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody TechyCub jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znak towarowy, prywatność lub inne lokalne przepisy.

ikona strzałki

ikona strzałki WITRYNY I PRODUKTY OSÓB TRZECICH

TechyCubstrony internetowe i produkty firmy mogą obejmować produkty lub usługi należące do stron internetowych osób trzecich. Takie produkty lub usługi należące do stron internetowych osób trzecich służą wyłącznie wygodzie użytkownika. TechyCub nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia licencyjne i zgodność z prawem jakichkolwiek treści takich produktów lub usług należących do stron internetowych osób trzecich. Może być konieczne zapoznanie się i zaakceptowanie obowiązujących zasad użytkowania podczas korzystania z takich produktów lub usług należących do stron internetowych osób trzecich. Ponadto link do strony internetowej osoby trzeciej nie oznacza tego TechyCub aprobuje witrynę lub produkty lub usługi, do których się ona odnosi.

ikona strzałki

ikona strzałki ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i utrzymywać TechyCub, jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorzy, agenci i pracownicy są zwolnieni z wszelkich roszczeń, strat, odszkodowań, odpowiedzialności, kosztów i wydatków, w tym honorariów prawników, wynikających lub związanych z treściami użytkownika, korzystaniem z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

ikona strzałki

ikona strzałki INFORMACJE ZWROTNE

Wszelkie uwagi lub materiały przesłane do TechyCub Oprogramowanie, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług TechyCub Oprogramowania („Informacje Zwrotne”) uważa się za niepoufne. TechyCub Oprogramowanie nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich Opinii i może swobodnie reprodukować, używać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać Opinię wśród innych bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie opinie.

ikona strzałki

ikona strzałki REPRODUKCJE

Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne legendy o prawach własności TechyCub Oprogramowania, na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez Ciebie. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej witryny podlega prawu lokalnemu.

ikona strzałki

ikona strzałki PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do tej witryny (w tym bez ograniczeń tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) są własnością i są licencjonowane przez TECHYCUB TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione lokalnymi i międzynarodowymi prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane, dostosowywane ani przetwarzane w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek mediów bez uprzedniej pisemnej zgody TECHYCUB TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED Nie możesz zmieniać ani usuwać żadnych informacji o prawach autorskich lub innych informacji z kopii treści.

ikona strzałki

ikona strzałki ZNAK TOWAROWY

TechyCub jest znakiem towarowym TECHYCUB TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED i jest prawnie chroniona przez prawo. Może być używany tylko za uprzednią pisemną zgodą TECHYCUB TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED w każdym konkretnym przypadku. Korzystanie z TechyCub znak towarowy do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy TechyCub będzie stanowiło naruszenie znaku towarowego oraz nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

ikona strzałki

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania pomocy. Dziękuję.